Fit fact: Wist je dat je met een gezonde levensstijl chronische ziektes kan voorkomen?

Wist je dat je met een gezonde levensstijl chronische ziektes kan voorkomen?


Als 300 van je facebookvrienden overgaan op een gezonde levensstijl, zorgt dit ervoor dat 88 van deze vrienden geen hart- en vaatziekten krijgen, 85 vrienden geen diabetes type 2 krijgen en 60 vrienden geen borst- dikke darm- of longkanker krijgen! 

#Eetalseenexpert 

*Op individueel niveau kan er nooit voorspeld worden wie ziek wordt*  

Meer weten? Contacteer mij gerust. 

Bronvermelding:

Berkenpas, M., Herweijer, G., Klamer, J. & Smit, L. (2017). Eet als een expert. (10de druk). Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.